Kukaan ei parane jonossa!

Olen ehdolla aluevaaleissa 2022 Kokoomuksen listalla numerolla 183.

Tulevassa hyvinvointialueen päätöksenteossa on kyseessä terveyteen, turvallisuuteen ja sosiaali-asioihin liittyvät tärkeät järjestelyt. Toimintaa tulee järjestää käyttäen resursseja oikein ja siten taataan kaikille tarvittavat palvelut.

Terveydenhuollon on toimittava, ihmisten on päästävä tarvitsemaansa hoitoon joustavasti. Palveluseteleitä käyttämällä voidaan toteuttaa valinnan vapautta, kun setelin arvo on tasolla, josta ei jää liian suurta omavastuuta.

Hoitohenkilökunnan jaksamista tulee tukea työtehtäviä

järjestelemällä rationaalisesti ja tiimejä hyödyntäen. Jokaisen tulee voida tehdä koulutustaan vastaavaa työtä, jolloin työn mielekkyys säilyy. Potilastietojärjestelmä tulee suunnitella käytettäväksi ja yhteistyötä järjestelmien suunnittelussa ja ylläpidossa tulee tehdä toisten hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyöllä vältymme saman pyörän keksimiseltä aina uudestaan ja uudestaan.

Digitaaliset kanavat säästävät resursseja kaikilta ja niiden käytettävyyttä sekä saavutettavuutta tulee kehittää niitä varten, joilla valmius on olemassa.

Rinnalla tulee säilyttää sekä puhelinpalvelut että henkilökohtaiset kohtaamiset.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea tukevat palvelut tulee toteuttaa yhteistyössä käyttäjien kanssa ja järjestöjen tietämys tulee huomioida suunnittelussa, jotta kalliilta mukautuksilta jälkikäteen vältyttäisiin.

Toimiva vammaisten lakisääteinen kuljetuspalvelu tulee saada turvalliseksi ja toimivaksi, jotta itsenäinen asioiden hoito ja liikkuminen on mahdollista. Toimiva kuljetuspalvelu säästää muista tukipalveluista.

Pitkäaikaissairaiden hoitoon pääsy ja hoitotarvikkeiden jakelu tulee toimia yhtäläisesti koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointi alueella. Tarvikkeiden hankinnan järkeistäminen ja yhdistäminen säästää myös kustannuksia, kun huomioidaan todelliset tarpeet.

Omaishoitajien ja läheisten jaksamista tulee tukea ja mahdollistaa heille lomajaksoja.

1-tyypin diabetes lasten perheen huoltajille tulee tarjota mahdollisuus saada luotettava hoitaja kotiin jaksamisen sitä vaatiessa.

Järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden ääni mukaan palveluiden suunnitteluun.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiat siirtyvät tulevien hyvinvointialueen valtuutettujen päätännän alle ja valmistelulla on kiire. Kun uudet valtuutetut aloittavat maaliskuussa 2022, tehdään päätöksiä liukuhihnalta virkamiesten valmistelun mukaisesti.

Virkamiehet Espoossa valmistelevat jo täyttä päätä palveluita koko Länsi-Uudellemaalle. Miten valmistelussa kuullaan 9 muun Länsi-Uudenmaan kunnan ominaispiirteet tai miten osallistetaan vammaiset heitä koskevaan päätöksen tekoon? Uuden aluevaltuuston tulee aivan ensimmäiseksi sitoutua kuulemaan vammais- ja potilasjärjestöjä, koska heillä on laaja-alainen tieto jäsenistönsä tarpeista. Kokemusasiantuntijoilla ja vammaisneuvostoilla tulee olla tärkeä neuvoa-antava rooli.

Meillä uusilla valtuutetuilla pitää olla ennestään ymmärrys arjen haasteista ja minä tulen perehtymään virkamiesten valmistelemiin päätösesityksiin perin pohjin ja uskallan myös ehdottaa niihin korjauksia.

Kaisa Penttilä, 183 Kokoomus

Moninainen vammainen!

Olen terve, sokea, perheen äiti, työssäkäyvä, urheilija, yrittäjä ja Kokoomuksen aluevaaliehdokas numerolla 183.

Vammaisen vastakohta ei ole sairas, vaan vammaton. Harva meistä on syntymästään asti vammainen tai kuuluu kehitysvammaisten ryhmään. Useimmat vammautuvat aikuisiällä joko sairauden tai onnettomuuden vuoksi.

Tiesitkö, että vastanäkövammautuneen keski-ikä on 83 vuotta?

Vammautuminen ei katso ikää tai sukupuolta, ei riipu ammatista, koulutuksesta eikä etnisestä taustasta. Espoolaisista vammaisia ja pitkäaikaissairaita on n. 15 %, joten olemme moninainen ja suurin vähemmistö.

Vuoden 2023 alusta asioistamme päättävät tulevat aluevaltuutetut.

Vammaisten palvelut tulee suunnitella yksilöllisesti. Yhdenvertaisuus periaate ei tarkoita, että kaikille vammaisille tarjotaan samanlaista palvelua. Se olisi sama, jos kenkäkaupassa olisi tarjolla vain yhdenlaista numeron 40 kenkää.

Tähän lakisääteiseen haasteeseen voidaan vastata vain osallistamalla vammaiset palveluiden suunnitteluun. Ei ole olemassa vammaisasioita itseisarvona. Kaikki hyvinvointialueen asiat kuuluvat myös vammaiselle, koska vammaiset ovat ujuttautuneet kaikkiin kansanryhmiin.

Vammaisneuvostolla tulee olla vankka asema ja osallistumisoikeus päätöksentekoon. Vammais- ja potilasjärjestöillä on paras osaaminen ja ymmärrys oman vammaryhmänsä erityistarpeista. Kuulemalla päätöksenteossa aidosti näitä tahoja, vältytään kalliilta ja pakollisilta kohtuullisilta mukautuksilta, johon vammaispalvelulaki velvoittaa.

Kuljetuspalvelut kuntoon, äänestä 183!

Numeroni on 183!

Aluevaalipäivä lähestyy, sehän on 23.1.2022.

Tänään olimme Leppävaaran kävelyraitilla leppoisassa pikkupakkasessa Kokoomuksen standilla jakamassa flyereitä. Pääsin mukaan muutamiin antoisiin keskusteluihin vammaisten ja vanhusten arjen asioiden hoitamisesta uudessa järjestelmässä. Nykyinen Espoon Kulkukeskus malli herättää kaikissa asiaan perehtyneissä vastustusta. Se on hyvä, koska emme halua Länsi-Uudellemaalle samaa järjestelmää, joka on jo nyt lähes vuoden osoittanut kykenemättömyytensä hoitaa sille annettua tehtävää. Kuljetuspalvelut eivät ole luksusta, vaan ne ovat vammaisen "linkki elämään" ja ilman sitä omatoiminen asioidenhoito estyy. Usein kuulen, miten kelan terveydenhoitoon liittyvät kyydit sekoitetaan vammaispalveluiden järjestämään lakisääteiseen kuljetuspalveluun. Kela hoitaa vain sairastapauksiin liittyvät matkat. Vammaispalvelun kyydit korvaavat, kun henkilö ei voi vammansa vuoksi käyttää julkisia, ei omaa autoa tai polkupyörää tai edes kävellä asioilleen. Vaatii todella paljon ennakointia, suunnittelua ja joustavuutta, jotta kaikki asiat pystyy hoitamaan kuussa 9 edestakaisella matkalla. Liikkumisen kannalta haavoittuvimmassa asemassa olevalle ei kukaan enää toivoisi kankeaa toimimatonta järjestelmää, kuten Espoon kulkukeskus on.

Mielipiteemme Länsiväylässä 15.12.2021/Kulkukeskus

Julkaistu Länsiväylässä 15.12.2021:Kulkukeskuksen epäkohdat korjattava heti, ei vasta vuonna 2023

Kuljetuspalveluissa on kyse kunnan lakisääteisestä velvollisuudesta järjestää liikkumista tukevaa palvelua niille, joilla ei ole vamman tai sairauden vuoksi muita liikkumisen mahdollisuuksia.

Palvelun avulla vaikeasti vammainen henkilö voi itsenäisesti hoitaa asiansa yhdeksällä edestakaisella matkalla kuukaudessa.

Espoo aloitti 2018 valmistelut yhteisestä Kulkukeskuksesta kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Suunnitelma ei vakuuttanut muita kuntia ja lopulta Espoo jäi yksin toteuttamaan Kulkukeskusta.

Toiminta alkoi helmikuussa 2021, ja hyvin nopeasti kävi ilmi, ettei järjestelmä pysty toteuttamaan tarkoitustaan. Koko tämän vuoden ovat asiakkaat kertoneet ongelmistaan: välityskeskus ei vastaa puheluihin, autoja ei saada, paikalle lähetetään vääränlainen auto, odotusaika on kohtuuttoman pitkä, kehitysvammainen, lapsi tai näkövammainen jätetään heitteille. Apuvälineitä ei osata käsitellä oikein.

Lista kriittisistä virheistä ja epäkohdista on loputtoman pitkä. Kuljetuspalvelusta täysin riippuvainen vammainen henkilö kokee turvattomuutta, ja palvelu on nyt muuttunut ahdistavaksi selviytymistaisteluksi.

Tämä ihmiskoe on jo todistanut kyvyttömyytensä tuottaa tätä lakisääteistä palvelua luotettavasti ja turvallisesti.

Tilanne kärjistyy vielä entisestään monista eri syistä: talvi, kylmyys, lisääntyvä taksien kysyntä ja Kelan kyytien siirtyminen Lähitaksille.

Seuraavilla toimenpiteillä tulee parantaa toimintaa nopeasti ja taloudellisesti:

Jos välityskeskus ei vastaa luvatussa 60 sekunnissa, tulee puhelun siirtyä ylivuotona toiselle välittäjälle, kuten Lähitaksille.

Välityskeskuksen algoritmin on ryhdyttävä hakemaan lähintä vapaata autoa eikä edullisinta autoa 20 kilometrin säteeltä.

Ne, joilla on toistuvasti suuria ongelmia palvelussa, tulee joko irrottaa palvelusta tai heidän tulee saada vakiotaksin käyttöoikeus. Vakiotaksi saa saman korvauksen kuin Kulkukeskuksen muutkin toimijat.

Jos välityskeskus ei vastaa tai auto ei saavu, on asiakkaan voitava periä takaisin itse maksamansa matka.

Jokaisella espoolaisella on oikeus turvalliseen ja ihmisarvoiseen kohteluun. Kulkukeskusta käyttävällä ei ole vaihtoehtoja liikkumiselleen, vaan hän on riippuvainen kuljetuspalvelusta.

Tämä surkea tilanne on korjattava välittömästi eikä vasta vuonna 2023.

Toimenpiteitä on tehtävä ennen kuin läheltä piti tilanteet muuttuvat peruuttamattomiksi henkeä tai terveyttä uhkaaviksi vahingoiksi.

Pekka Riihimäki (kok.)sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 2017-2021aluevaaliehdokas

Kaisa Penttilä (kok.)aluevaaliehdokas

Kulkukeskuksen asiakkaiden henkilötietoihin kohdistunut tietotur valoukkaus

Tämä on todella järkyttävää huolimattomuutta. Tämän lisäksiei ole tutkittu Kuken oikeutta seurata vammaista ja hänen matkustamistaan. Rikollistakaan ei saa seurata siten, kuten Kulkukeskus seuraa vammaista. Olin itse kuulemassa, kun välityskeskus kertoi minun sijaintitietoa puhelimessa. Tätä on perusteltu sillä, että vain autoa seurataan, vaikka kyyti yksiselitteisesti yksilöityy minunkulkemiseeni. Onpa vammaiselta jopa kysytty matkan tarkoitusta tai epäilty osoitteeseen menon tarkoitusta.

Lakisääteinen palvelu tulee järjestää oikein ja yksilöä j alakeja kunnioittaen. Oikein järjestetty toiminta ei tule kalliimmaksi, vaan voimme jopa säästää, kun tehdään tämä yhdessä järkevästi!

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/kulkukeskuksen-asiakkaiden-henkilotietoihin-kohdistunut-tietoturvaloukkaus

Kulkukeskuksen asiakkaiden henkilötietoihin kohdistunut tietoturvaloukkaus

Julkaistu: 13.12.2021 9.59Päivitetty: 13.12.2021 10.52

Espoon kaupungin vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluja järjestävän Kulkukeskuksen asiakasrekisterissä on havaittu tietoturvaloukkaus, joka kohdistui asiakkaiden henkilötietoihin. Loukkauksen on havainnut Espoon kaupungin kuljetuspalveluntuottaja FCG Smart Transportation Oy tietoturvatarkistuksen yhteydessä 22.11.2021. Loukkaus on koskenut 89 asiakasta, joille on ilmoitettu asiasta.

Tietoturvaloukkaus on tapahtunut 4.7.−24.10.2021 yhteensä kahdeksana päivänä, kun FCG Smart Transportation Oy:n entinen työntekijä on kirjautunut Kulkukeskuksen järjestelmään työsuhteensa päättymisen jälkeen. Tämä on ollut mahdollista, koska FCG Smart Transportation Oy ei ollut sulkenut henkilön käyttäjätunnuksia. Asiakkaiden tietoja ei ole haettu systemaattisesti, vaan henkilö on tehnyt muutamia satunnaisia hakuja ja avannut joitakin matkatilauksia ja asiakasprofiileja.

Henkilöllä on ollut mahdollisuus nähdä asiakkaiden kuljetuksia varten perustettujen profiilien tietoja kuten nimi- ja osoitetietoja, henkilötunnuksia sekä kuljetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Poliisi tutkii asiaa, FCG:ltä vaadittu selvitystä

FCG Smart Transportation Oy on keskustellut alustavasti tietoja hakeneen henkilön kanssa. Henkilö on kertonut, että ainoastaan hän itse on käyttänyt tunnuksia. Syynä järjestelmään kirjautumiseen on henkilön mukaan ollut uteliaisuus.

Sen jälkeen, kun tietoturvaloukkaus havaittiin, FCG Smart Transportation Oy sulki välittömästi entisen työntekijänsä tunnukset sekä tarkisti kaikki muutkin järjestelmässä voimassa olevat tunnukset. Vastaavia muita tapahtumia tai avoimia tunnuksia ei ole löytynyt.

Espoon kaupunki on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Jos tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunut asiakas haluaa, voi hän tehdä myös oman rikosilmoituksen.

"Suhtaudumme vakavasti tietoturvaloukkauksiin, jotka koskevat kaupungin palveluja. Tästä tapauksesta tekee erityisen vakavan se, että tietoturvaloukkaus kohdistuu asiakkaidemme henkilötietoihin. Olemme saattaneet asian poliisin tutkittavaksi, mutta lisäksi edellytämme FCG Smart Transportation Oy:ltä selvitystä siitä, miksi tunnukset ovat jääneet sulkematta ja kuinka yritys takaa, ettei vastaavaa enää tapahdu”, kertoo vammaispalvelujen päällikkö Anu Autio.

Lisätietoja

• Anu Autio, vammaispalvelujen päällikkö, Espoon kaupunki

puh. 043 825 9890, anu.autio@espoo.fi

• Kari Sirviö, logistiikkajohtaja, Espoon kaupunki

puh. 050 581 0906, kari.sirvio@espoo.fi

Kulkukeskus

Vammaisten kuljetukset on saatava kuntoon Espoossa ja tulevaisuudessa myös Länsi-Uusimaalla!

Olen kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä. Kuljetuspalvelu on vammaisen "linkki elämään" jasen on toimittava! Tämä ei saa periytyä Länsi-Uudellemaalle. Hs tänään 7.12.2021. |Lukijan mielipide

Vammaisten kuljetukset on saatava kuntoon

Lupaukset sujuvasta palvelusta eivät ole toteutuneet.

LÄNSI-UUDENMAAN kulkukeskuksen myötä luvattiin ”sujuvaa ja turvallista kuljetuspalvelua vanhuksille ja vammaisille, vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä”. Korjauksia tehtäisiin sitä mukaa kun niitä ilmenee. Lupaukset eivät ole toteutuneet.

Kulkukeskus aloitti toimintansa Espoossa 2.2.2021. Vakavia ongelmia on muun muassa puhelujen pitkissä vastausajoissa, vastaamatta jättämisissä ja taksien saatavuudessa – erityisesti tarpeita vastaavan auton saatavuudessa. Käyttäjien valitukset ovat kaikuneet kuuroille korville. Vammaisneuvoston vaatimuksistakaan ei ole välitetty.

Vammaisneuvoston viimeisimmässä kannanotossa kerrotaan, että korjauslupauksia Kulkukeskuksen ongelmiin on saatu kuukaudesta toiseen. Korjaukset eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, ja ongelmat ovat vain kasvaneet. Poliitikkojakaan ei ole kuunneltu.

Yli puolet Espoon valtuustosta vaati Karin Cederlöfin valtuustoaloitteessa kuljetuspalvelujen korjaamista. Viranhaltijat antoivat vastauksessaan tapansa mukaan todellisuutta kauniimman kuvan. Sen seurauksena hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle asian merkitsemistä loppuun käsitellyksi. Ei siis konkreettisia toimenpiteitä. Tämä ei tiedä hyvää muille Länsi-Uudenmaan vammaisille ja vanhuksille. He saanevat soten myötä Espoo-vetoisen kuljetuspalvelun.

Jääkö asia tähän? Jos ongelmien sallitaan jatkua, mitä teemme poliitikoilla, jotka antavat valtansa viranhaltijoille?

Mia Lohman

kuljetuspalvelukäyttäjän omainen, Vihti

mielipide digiloikasta terveyspalveluissa

Vaalikone kysymys

"Digi- ja etävastaanotoilla voidaan korvata terveys- ja sosiaalihuollon lähipalveluja"

Olen täysin samaa mieltä ja myös samaa mieltä siitä, että henkilön pitää itse voida valita itselleen sopiva tapa. Jotta voimme säästää käyttämällä etävastaanottoja, on sovellusten oltava saavutettavia kaikille digi-readyille kuntalaisille. Olen sokea it-ammattilainen ja käytän aina etävastaaanottoa, kun se on vaivaan sopiva. Riittävä kuntoutus ja apuvälineet yhdessä saavutettavan ja esteettömän suunnittelun avulla mahdollistaa myös minulle yhdenvertaisen valinnan vapauden. Kaikilla vammaisilla tai vastavammautuneilla ei kuitenkaan ole kykyä tai voimavaroja päästä itsenäiseen it:n hallintaan, joten henkilökohtaisia kohtaamisia on oltava saatavissa. Myös kotivastaanottoja on kehitettävä. Meidän tulevien päättäjien pitäisi myös miettiä, kuinka luodaan etäyhteyksin digitaalisia verkostoja turvaamaan kotona olevia yksinäisiä ja sairaita kuntalaisia. Myös vertaistukiverkostot ovat avuksi tässä. Tietotekniset puhuvat avustajat madaltavat ei-digi-readyiden loikkaa!

On kuitenkin tilanteita, joissa tarvitsen henkilökunnan apua, kuten labra jonoissa, terveysasemilla ilmoittautumisissa ja huoneen löytämisessä. Työtehtäviä tulee myös järkeistää, jotta sairaanhoitaja voi tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Asiakkaan opastaminen tai auttaminen ilmoittautumisrutiineissa ei edellytä sairaanhoidollista pätevyyttä.

Tomerien tonttujen joulukarnevaali virtuaalisesti 7.12.2021 klo 10-14

Tervetuloa tutustumaan ja tekemään ostoksia näkövammaisilta käsityöntekijöiltä. Pääset Teamsin välityksellä mukaan tapahtumaan, jossa avataan Käsillä-toiminnan työnäyttely, piipahdetaan Vantaan Ruusupaviljongissa kuuntelemassa Joose Ojalan musiikkia, kierretään ja tutustutaan myyjien esille tuomiin tuotteisiin. Ohjelmassa seuraa monien näkövammaisten käsityöntekijöiden myyntipöytien esittelyjä eri puolilta Suomea.

Ostoksia voi tehdä suoraan myyjiltä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Maksutapa ja toimitus sovitaan suoraan myyjän kanssa.

Tapahtuma tehdään yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten, Käsillä – Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmennusja Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n kanssa.

Aikataulu ti 7.12

klo 10 Käsillä – Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmennusnäyttelyn avajaiset

10.30 Joulumusiikkia, Joose Ojala

10.40 Kierros myyntipöydillä Ruusupaviljongissa

11.00 Kierros myyntipöydillä Käsillä-Pajassa

11.30 Joulumusiikkia, Joose Ojala

12.00 Kierros tonttujen kotipajoihin ympäri Suomea: Espoo, Helsinki, Lempäälä, Tampere, Jyväskylä…

Ohjelma päättyy viimeistään klo 14.00

Muutama esittely osallistumislinkin alla!

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tai liity soittamalla (vain ääni)

+358 9 85626588,,506623705# Finland, Helsinki

Puhelinneuvottelun tunnus: 506 623 705#

Olen Minna-Riikka Murto ja esittelen tuotteitani tomerien tonttujen etätapahtumassa klo 12 jälkeen.

Minulta on saatavissa erilaisia pieniä neuletöitä, makrame- ja kumihimotöitä.

Neuletyöt muun muassa:

– Sukkia ja tossuja

– Säärystimiä

– Lapasia, kämmekkäitä/kynsikkäitä ja muhveja

– Tuubihuiveja ja kaulaliinoja

– Pipoja

Neuletöitä kaikissa kokoluokissa vauvoista senioreihin.

Toimitus:

Postitse, jolloin postikulut lisätään hintaan. Postitus posti, matkahuolto tai ärräpaketti

Ilmaiseksi töitä voi noutaa Tampereen Kaukajärveltä. Työt kulkeutuvat noin 1,5 kuukauden välein Helsinkiin, jolloin ovat ilmaiseksi noudettavissa Helsingin Mellunkylästä. Toimitus Iiriksen infoon pyydettäessä.

Tilaus: mrs.murto@gmail.com

Maksutavat:

– Tilisiirto

– MobilePay

– Käteinen

Olen Kaisa Penttilä ja esittelen tuotteitani Tapahtumassa klo 12.00 jälkeen

Minulta voit tilata koiran puruleluja, jotka ovat valmistettu ekopuuvillasta munkin nyöri tekniikalla. Kokoja on moneen kuono kokoon. Hinnat ovat 5-13 euroa.

Myynnissä on myös Chilistä yrttisuolaa, Shokki-suolaa, johon olen kuivattanut runsaasti chiliä ja pihan yrttejä, kuten tilliä, basilikaa, mäkimeiramia, korianteria ja persiljaa. Se on täydellinen mauste ruuan valmistukseen. Hinta 5 E purkki.

Muita herkkuja on vahva ja makea kotisinappi, pihlajanmarjahyytelö sekä kuusenkerkkä siirappi. Hinnat 5 € purkki.

Pienois mattopiiska avaimen perät ovat noin 8 cm korkeita ja maksavat 6 €.

Pienois mattopiiska korvikset maksavat 12€

Tyynykaiutin 3,5 mm liittimellä maksaa 15 euroa.

Maksutavat pankkitilille tai MobilePaylla.

Toimitan ostetut tuotteet maksutta Iiriksen infoon, postitse lisään postimaksun. Ne voi myös noutaa minulta kotoa Espoosta. Ruokatarvikkeita en postita.

Tilaus:kaisa.penttila@pp.nkl.fi

www.sokkotaito.fi

Olen Terhi Laaksonen, sokea käsityöläinen ja voit tutustua tuotteisiini ti 7.12 klo 11.00 jälkeen.

Keramiikka:

Keramiikka pikarit vaaleasta savesta jossa koholla tumma tassu.

Lautanen vaaleasta savesta jossa lokerot lisukkeille

Neuleet

Lenkkimohair huivit

Alpakka kaulurit

Harjat ja patasudit

Varrettomat harjat valkokuidusta

Varrelliset saunaharjat hevosenjouhesta

Patasudit arengasta

Pullasudit hevosenjouhesta tai jouhisekoitteesta

Voin toimittaa ostetun tuotteen maksutta Iirikseen. Postitettaessa lisätään tuotteen hintaan postituskulu. Maksutavat Minulle voi maksaa suoraan tilille tai Mobile Paylla. Kortti käy myös, mikäli onnistumme kohtaamaan nenätysten.

Tilaukset sähköpostilla tai puhelimitse

Gsm 0456 423 032

terhi.m.laaksonen@gmail.com

Niko Visavuori esittelee tuotteitaan 7.12 klo 11 jälkeen:

Myyn erivärisiä lahjakoreja seuraavanlaisella sisällöllä.

1 kpl varreton pesuharja valittavana tervantuoksuinen hevosenjouhesta valmistettu tai karkea valkokuidusta valmistettu harja

1kpl 250ml shampoo valittavana terva, aloevera tai mustikka ( valmistajana vaasan aito saippua)

1kpl saippuapala 65g valittavana terva tai mustikka ( valmistajana Vaasan aito saippua )

1kpl mehiläisvaha kynttilä ( lyhtyyn ) valittavana sininen, vihreä, punainen tai musta

1 kpl ekopäreestä valmistettu sauna tai marjakori sangalla.

tarkemmat värivaihtoehdot koreista löydät sivuiltani www.sweephouse.fi

toimitustapa maksutta Iiriskeskuksen info, noutona noutopisteestä rastilasta tai postitse jolloin postimaksu lisätään hintaan.

Tilaukset: 044 5814141

myynti

www.sweephouse.fi

Heli Liimatta esittelee tuotteitaan ti 7.12 klo 12.00 jälkeen:

Virkattuja kaulapusseja kännykälle 12 euroa

Ylellisiä neulottuja laudeliinoja 22 €

Neulottu selänpesin 15 €

Villasukkia 15 €

Maksutapa tilille.

Toimitus Iirikseen haku Mellunkylästä, Helsingistä

Tilaukset

heli.liimatta tai puh. 0400609025

Mauno Sirviö Jyväskylästä esittelee tuotteitaan ti 7.12 klo 12.00 jälkeen.

Myynnissä selänpesuharjoja

pesuharjoja ja patasuteja.

Haku Jyväskylästä maksutta, muutoin postituskulut lisätään.

Maksutapa tilille.

Tilaus sähköpostitse mauno.sirvio tai puhelimitse 0400544178

Olen Minna-Riikka Murto ja esittelen tuotteitani tomerien tonttujen etätapahtumassa klo 12 jälkeen.

Minulta on saatavissa erilaisia pieniä neuletöitä, makrame- ja kumihimotöitä.

Neuletyöt muun muassa:

– Sukkia ja tossuja

– Säärystimiä

– Lapasia, kämmekkäitä/kynsikkäitä ja muhveja

– Tuubihuiveja ja kaulaliinoja

– Pipoja

Neuletöitä kaikissa kokoluokissa vauvoista senioreihin.

Toimitus:

Postitse, jolloin postikulut lisätään hintaan. Postitus posti, matkahuolto tai ärräpaketti

Ilmaiseksi töitä voi noutaa Tampereen Kaukajärveltä. Työt kulkeutuvat noin 1,5 kuukauden välein Helsinkiin, jolloin ovat ilmaiseksi noudettavissa Helsingin Mellunkylästä. Toimitus Iiriksen infoon pyydettäessä.

Tilaus: mrs.murto@gmail.com

Maksutavat:

– Tilisiirto

– MobilePay

– Käteinen

Olen Kaisa Penttilä ja esittelen tuotteitani Tapahtumassa klo 12.00 jälkeen

Minulta voit tilata koiran puruleluja, jotka ovat valmistettu ekopuuvillasta munkin nyöri tekniikalla. Kokoja on moneen kuono kokoon. Hinnat ovat 5-13 euroa.

Myynnissä on myös Chilistä yrttisuolaa, Shokki-suolaa, johon olen kuivattanut runsaasti chiliä ja pihan yrttejä, kuten tilliä, basilikaa, mäkimeiramia, korianteria ja persiljaa. Se on täydellinen mauste ruuan valmistukseen. Hinta 5 E purkki.

Muita herkkuja on vahva ja makea kotisinappi, pihlajanmarjahyytelö sekä kuusenkerkkä siirappi. Hinnat 5 € purkki.

Pienois mattopiiska avaimen perät ovat noin 8 cm korkeita ja maksavat 6 €.

Pienois mattopiiska korvikset maksavat 12€

Tyynykaiutin 3,5 mm liittimellä maksaa 15 euroa.

Maksutavat pankkitilille tai MobilePaylla.

Toimitan ostetut tuotteet maksutta Iiriksen infoon, postitse lisään postimaksun. Ne voi myös noutaa minulta kotoa Espoosta. Ruokatarvikkeita en postita.

Tilaus:kaisa.penttila@pp.nkl.fi

Olen Terhi Laaksonen, sokea käsityöläinen ja voit tutustua tuotteisiini ti 7.12 klo 11.00 jälkeen.

Keramiikka:

Keramiikka pikarit vaaleasta savesta jossa koholla tumma tassu.

Lautanen vaaleasta savesta jossa lokerot lisukkeille

Neuleet

Lenkkimohair huivit

Alpakka kaulurit

Harjat ja patasudit

Varrettomat harjat valkokuidusta

Varrelliset saunaharjat hevosenjouhesta

Patasudit arengasta

Pullasudit hevosenjouhesta tai jouhisekoitteesta

Voin toimittaa ostetun tuotteen maksutta Iirikseen. Postitettaessa lisätään tuotteen hintaan postituskulu. Maksutavat Minulle voi maksaa suoraan tilille tai Mobile Paylla. Kortti käy myös, mikäli onnistumme kohtaamaan nenätysten.

Tilaukset sähköpostilla tai puhelimitse

Gsm 0456 423 032

terhi.m.laaksonen@gmail.com

Niko Visavuori esittelee tuotteitaan 7.12 klo 11 jälkeen:

Myyn erivärisiä lahjakoreja seuraavanlaisella sisällöllä.

1 kpl varreton pesuharja valittavana tervantuoksuinen hevosenjouhesta valmistettu tai karkea valkokuidusta valmistettu harja

1kpl 250ml shampoo valittavana terva, aloevera tai mustikka ( valmistajana vaasan aito saippua)

1kpl saippuapala 65g valittavana terva tai mustikka ( valmistajana Vaasan aito saippua )

1kpl mehiläisvaha kynttilä ( lyhtyyn ) valittavana sininen, vihreä, punainen tai musta

1 kpl ekopäreestä valmistettu sauna tai marjakori sangalla.

tarkemmat värivaihtoehdot koreista löydät sivuiltani www.sweephouse.fi

toimitustapa maksutta Iiriskeskuksen info, noutona noutopisteestä rastilasta tai postitse jolloin postimaksu lisätään hintaan.

Tilaukset: 044 5814141

myynti

www.sweephouse.fi

Heli Liimatta esittelee tuotteitaan ti 7.12 klo 12.00 jälkeen:

Virkattuja kaulapusseja kännykälle 12 euroa

Ylellisiä neulottuja laudeliinoja 22 €

Neulottu selänpesin 15 €

Villasukkia 15 €

Maksutapa tilille.

Toimitus Iirikseen haku Mellunkylästä, Helsingistä

Tilaukset

heli.liimatta tai puh. 0400609025

Mauno Sirviö Jyväskylästä esittelee tuotteitaan ti 7.12 klo 12.00 jälkeen.

Myynnissä selänpesuharjoja

pesuharjoja ja patasuteja.

Haku Jyväskylästä maksutta, muutoin postituskulut lisätään.

Maksutapa tilille.

Tilaus sähköpostitse mauno.sirvio tai puhelimitse 0400544178

Aluevaali kamppanjani 2022 on alkanut

Olen asettunut ehdolle Aluevaaleihin 2022 Länsi-Uudellemaalle. Puolueeni on Kokoomus.

https://mbasic.facebook.com/Aluevaaliehdokas-2022-Kaisa-Penttil%C3%A4-112068324630051/

Olen näin aluksi opiskellut ja hakenut tietoa ja ymmärrystä, miten uusi Hyvinvointialue malli tulee toimimaan ja mitkä toiminnot siirtyvät kunnilta Hyte-alueelle.

Minulle tärkeitä asioita, joita tulen ajamaan oman kokemusasiantuntijuuteni pohjalta ovat Sosiaalipalveluihin, terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Nämä kaikille meille tärkeät asiat tulee tehdä yksilöä kunnioittaen, mutta taloudellisesti, jotta palveluita riittää kaikille.

Tulen kertomaan näkemyksiäni yrittäjyydestä, 1-tyypin diabeteksen vaikutuksesta perheissä, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asioista sekä omaishoitajien jaksamisen tukemisesta.

Elämäni ensimmäinen Vaalikone-kysely on nyt täytetty. Sanoman kone oli saavutettava, pystyin tekemään sen itsenäisesti ruudunlukuohjelmalla. Olen siitä onnellinen. Saavutettavuus onkin yksi vaaliteemani, jotta voimme toimia arjessa itsenäisesti. Saavutettavat palvelut säästävät resursseja niille, joille digipalvelut eivät ole vaihtoehto. Henkilökohtainen ja puhelin palvelu on kuitenkin oltava saatavissa jokaiselle tarvittaessa.