Vaihtoehto vitriinille

‘”Vaihtoehto Vitriinille” on design for all -periaatetta hyödyntävä hanke, jossa ei-kosketeltaville museoesineille haetaan rinnalle vaihtoehtoa 3-ulotteisista pienoismalleista tukemaan havainnoimista ja tiedon omaksumista.

Projektin tavoitteena on mahdollistaa kulttuurikokemus mahdollisimman monelle näyttelyssä kävijälle ja siten edistää kulttuurin saavutettavuutta sekä monipuolistaa kulttuurilaitosten pedagogista työtä erilaisille kohderyhmille. Kosketeltava pienoismalli mahdollistaa kaikille kulttuurin kokemuksen, tämä kuuluu jokaisen kansalaisen perusoikeuksiin  vammasta tai rajoitteesta huolimatta. Kosketeltavan pienoismallin esillepanosta hyötyvät kaikki näyttelyssä kävijät, etenkin näkövammaiset. Kolmiulotteisuus tuo lisäarvoa myös lapsille, vanhuksille, autisteille sekä henkilöille joilla on erilainen tapa hahmottaa tai fyysisiä rajoitteita jotka estävät kohteen näkemisen.

Pienoismallin olemassaolo täydentää kuvailutulkkausta tai  ääniopastetta. Teemme yhteistyötä Näkövammaisten Kulttuuripalvelun kanssa, jotta näkövammainen saisi  hyvän kulttuurikokemuksen  pienoismallin ja kuvailutulkkauksen avulla.

“Vaihto-ehto Vitriinille” hankkeen tavoitteena on selvittää kuinka kosketeltava pienoismalli auttaa esineeseen tutustumisessa. Vastakohtana yksittäisille ja määräaikaisille, usein hyvinkin haastaville näyttelyille, “Vaihto-ehto Vitriinille” projektissa tavoitellaan yksinkertaista, pysyvää ja edullisempaa ratkaisua, joka pyrkii kehittämään siitä yleisen esillepanokäytännön.

“Vaihto-ehto Vitriinille” on työryhmä Kaisa Penttilän, Ritva Kannelen  ja Piia Rossin alullepanema hanke. Kaisa on sokea ja utelias näyttelyissä kävijä. Vuosikausien frustroivat kokemukset lukuisista näyttelyistä ympäri maailmaa saivat Kaisan pohtimaan ratkaisuja joilla hänkin saavuttaisi vitriinilasin taakse kätketyn kulttuurikokemuksen.  Kaisa   on työskennellyt vuodesta 1990 Näkövammaisten Keskusliitossa opettaen tietotekniikkaa näkövammaisille ja  käyttäen työssään  mallintamista opetuksen tukena. Työ on perehdyttänyt  Kaisan monipuolisesti ymmärtämään   näkövammaisten tapoja hahmottaa  asioita sekä teknisiä apuvälineitä.

Piia on kuvataiteilija sekä kuvataideopettaja, hän tekee parhaillaan väitöskirjaa kulttuurin ja taiteen osallistavuudesta  ja sen merkityksestä yksilön identiteettiin ja toimijuuteen.

Ritva Kannel suunnittelee diplomityössään   esteettömän museon ja perehtyy näyttelyyn sijoitettavien 3D-esineiden mallintamisprosessiin.  Siinä huomioidaan   lainsäädäntö sekä materiaalivaihtoehdot hintoineen   ja erilaisten materiaalien käyttökelpoisuus. Työ kartoittaa     näyttelyn  esteettömyyden prosessin eri vaiheet valmiiksi tuotteeksi.

Työryhmä Penttilä/Kannel/Rossiltä löytyy tietoa ja kokemusta hankkeeseen tarvittavilta aloilta, etenkin näkövammaisuudesta,  näkövammaisverkostoista sekä teknisten apukeinojen tietämystä. Taiteen ammattilaisen kokemus taiteen saavutettavuudesta, esteettinen ymmärrys sekä  laaja kokemus kansainvälisesta yhteistyöstä tekee työryhmästä ainutlaatuisen hankkeen toteuttamisen kannalta.

Miksi vaihtoehto vitriinille

Yhteistyökumppanit

Tiedotteet ja artikkelit