Sosiaalipalvelut keskusteluun!

Olen ehdolla Kokoomuksen listalla numerolla 183 Länsi-Uudellamaalla.

Terveys, turvallisuus ja sosiaalipalvelut ovat tärkeitä jokaiselle meistä. ”Ei hyvinvointia ilman tervettä järkeä” on teema, joka kertoo mielipiteistäni olennaisen. Nyt tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtävät arjen haasteita.

Julkisessa keskustelussa on keskipiste terveyden hoidossa, vaikka sosiaalipalvelut ovat monelle meistä niitä jokapäiväisiä palveluita. Toki terveyspalveluita tarvitaan silloin kun sairastuu, ehkä muutaman kerran vuoden aikana.

Sen sijaan sosiaalipalvelut ovat käyttäjilleen jokapäiväisiä arjesta selviytymisen edellytyksiä. Käyttäjiä voivat olla vanhukset, vammaiset, syrjäytyneet tai lapsiperheet. Lapsiperheille annetut palvelut vahvistavat tasapainoista lapsuutta ja huoltajuutta.

Sosiaalipalvelut ovat apuna myös kelle tahansa ennakoimattomissa kriisitilanteissa, kuten toimeentulo-ongelmissa ja perheväkivaltatilanteissa. Tukea annetaan myös päihde- ja mielenterveys- ongelmiin.
Nostan esille vammaisten palvelut, jotka tulee lain mukaan tehdä yksilöllisesti ja vammaista kuullen. Kuljetuspalvelu on vammaiselle itsenäisyyden tae, koska mahdollisuus liikkua on se ”linkki elämään”. Kuinka pystyisit hoitamaan arkesi asioinnit, jos et voi kävellä, pyöräillä tai autoilla? Vammainen hoitaa omat ja perheensä asioinnit yhdeksällä edestakaisella matkalla kuukaudessa.

Meillä Espoossa kuljetuspalvelua on hoitanut hyvin huonosti jo lähes vuoden ajan Kulkukeskus. Sitä emme saa siirtää koko läntiselle Uudellemaalle! Sen sijaan kuljetuspalvelu tulee hoitaa monituottajamallia hyödyntäen, jolloin valinnanvapaus toteutuu ja tuottajat kilpailevat keskenään palvelun laadulla.

Edustaja Kilosta!

Olisiko jo aika saada kilolainen valituksi ajamaan meidän yhteisiä asioita?

Olen ehdolla Kokoomuksen listalla numerolla 183.

Ennakkoäänestys on jo käynnissä, äänestyspäivä on su 23.1. Vaikuta äänestämällä!

Terveys, turvallisuus ja sosiaalipalvelut ovat tärkeitä jokaiselle meistä. ”Ei hyvinvointia ilman tervettä järkeä” on teema, joka kertoo mielipiteistäni olennaisen. Nyt tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtävät arjen haasteita.

Sote uudistus tarkoittaa sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen yhteistyötä. Ihmisten on päästävä jonoista hoitoon, Ilman motivoitunutta hoitohenkilökuntaa hyvä hoito ei toteudu, siksi on panostettava heidän jaksamiseen ja työn järkeistämiseen.

Sosiaalipalvelut puolestaan takaavat jokapäiväisestä elämästä selviytymisen lapsiperheille, vanhuksille, vammaisille ja ne vahvistavat tasapainoista lapsuutta ja huoltajuutta.

Sosiaalipalvelut ovat apuna ennakoimattomissa kriisitilanteissa, kuten toimeentulo-ongelmissa ja perheväkivaltatilanteissa. Tukea annetaan päihde- mielenterveys- ja syrjäytymisongelmiin.

Kyseessä ovat vaalit, jossa valitaan päättäjät näihin elämän tärkeimpiin asioihin.

Olen ehdolla, koska haluan, että meillä kaikilla on hyvä elää ja asua täällä Espoossa ja Kilossa.

Tutustu ajatuksiini sivullani www.sokkotaito.fi

Kuvassa minä ja opaskoirani Clara.

Kokemusasiantuntijoita tarvitaan nyt!

Olen Kaisa Penttilä ja ehdolla aluevaaleissa Länsi-Uudellamaalla Kokoomuksen listalla. Numeroni on 183.

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 12.1 ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 23.1. Muista äänestää!

Olen espoolainen perheellinen retiniitikko ja työskentelen Näkövammaisten liitossa it-asiantuntijana. Minulle on näkövammaisuuden haasteet tuttuja, koska olen sokeutunut kokonaan 35-vuoden kuluessa. Olen ehdolla, koska meille näkövammaisille tärkeät palvelut siirtyvät tulevalle hyvinvointialueelle. Mielestäni kokemusasiantuntijoita tarvitaan nyt kun luodaan uutta järjestelmää. Kolme vuotta Espoon vammaisneuvostossa on laajentanut ymmärrystäni esteettömyydestä, saavutettavuudesta sekä palveluiden suunnittelusta. Tulevassa hyvinvointialueen päätöksenteossa on kyseessä terveyteen, turvallisuuteen ja sosiaali-asioihin liittyvät tärkeät aivan uudenlaiset järjestelyt. Päättäjiksi tarvitaan nyt meitä, jotka todella tunnemme vammaisten arjen haasteet, koska nyt tehdään päätöksiä virkamiesten suunnitelmien pohjalta lyhyellä valmisteluajalla. Toimintaa tulee järjestää käyttäen resursseja oikein ja siten taataan kaikille tarvittavat palvelut. Terveydenhuollon on toimittava, ihmisten on päästävä tarvitsemaansa hoitoon joustavasti. Palveluseteleitä käyttämällä voidaan toteuttaa valinnan vapautta, kun setelin arvo on riittävällä tasolla. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea tukevat palvelut tulee toteuttaa yhteistyössä käyttäjien kanssa ja järjestöjen tietämys tulee huomioida suunnittelussa, jotta kalliilta mukautuksilta jälkikäteen vältyttäisiin. Toimiva vammaisten kuljetuspalvelu pitää saada turvalliseksi ja toimivaksi, jotta itsenäinen asioiden hoito ja liikkuminen on mahdollista. Toimiva kuljetuspalvelu säästää muista tukipalveluista. Kannatan moni tuottaja mallia, jolloin Länsi-Uudellamaalla olisi valittavissa vähintään kaksi tuottajatahoa kuljetuspalveluille. Kannatan myös vakiotaksin käyttöoikeutta niille, joille kuljettajan vaihtuminen aiheuttaa hankaluutta.
Mielestäni hoitohenkilökunnan jaksamista tulee tukea työtehtäviä

järjestelemällä järkevästi ja tiimejä hyödyntäen.
Digitaaliset palvelut säästävät resursseja kaikilta ja niiden käytettävyyttä sekä saavutettavuutta tulee kehittää. Oikeanlaisella toteutuksella monet meistä näkövammaisista hyötyvät digitaalisista etäpalveluista. Ne eivät sovellu kuitenkaan jokaiselle, siksi rinnalla tulee säilyttää sekä puhelinpalvelut että henkilökohtaiset tapaamiset.

Palveluita vaalivin terveisin Kaisa Penttilä, 183, Länsi-Uusimaa

Kukaan ei parane jonossa!

Olen ehdolla aluevaaleissa 2022 Kokoomuksen listalla numerolla 183.

Tulevassa hyvinvointialueen päätöksenteossa on kyseessä terveyteen, turvallisuuteen ja sosiaali-asioihin liittyvät tärkeät järjestelyt. Toimintaa tulee järjestää käyttäen resursseja oikein ja siten taataan kaikille tarvittavat palvelut.

Terveydenhuollon on toimittava, ihmisten on päästävä tarvitsemaansa hoitoon joustavasti. Palveluseteleitä käyttämällä voidaan toteuttaa valinnan vapautta, kun setelin arvo on tasolla, josta ei jää liian suurta omavastuuta.

Hoitohenkilökunnan jaksamista tulee tukea työtehtäviä

järjestelemällä rationaalisesti ja tiimejä hyödyntäen. Jokaisen tulee voida tehdä koulutustaan vastaavaa työtä, jolloin työn mielekkyys säilyy. Potilastietojärjestelmä tulee suunnitella käytettäväksi ja yhteistyötä järjestelmien suunnittelussa ja ylläpidossa tulee tehdä toisten hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyöllä vältymme saman pyörän keksimiseltä aina uudestaan ja uudestaan.

Digitaaliset kanavat säästävät resursseja kaikilta ja niiden käytettävyyttä sekä saavutettavuutta tulee kehittää niitä varten, joilla valmius on olemassa.

Rinnalla tulee säilyttää sekä puhelinpalvelut että henkilökohtaiset kohtaamiset.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea tukevat palvelut tulee toteuttaa yhteistyössä käyttäjien kanssa ja järjestöjen tietämys tulee huomioida suunnittelussa, jotta kalliilta mukautuksilta jälkikäteen vältyttäisiin.

Toimiva vammaisten lakisääteinen kuljetuspalvelu tulee saada turvalliseksi ja toimivaksi, jotta itsenäinen asioiden hoito ja liikkuminen on mahdollista. Toimiva kuljetuspalvelu säästää muista tukipalveluista.

Pitkäaikaissairaiden hoitoon pääsy ja hoitotarvikkeiden jakelu tulee toimia yhtäläisesti koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointi alueella. Tarvikkeiden hankinnan järkeistäminen ja yhdistäminen säästää myös kustannuksia, kun huomioidaan todelliset tarpeet.

Omaishoitajien ja läheisten jaksamista tulee tukea ja mahdollistaa heille lomajaksoja.

1-tyypin diabetes lasten perheen huoltajille tulee tarjota mahdollisuus saada luotettava hoitaja kotiin jaksamisen sitä vaatiessa.

Järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden ääni mukaan palveluiden suunnitteluun.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiat siirtyvät tulevien hyvinvointialueen valtuutettujen päätännän alle ja valmistelulla on kiire. Kun uudet valtuutetut aloittavat maaliskuussa 2022, tehdään päätöksiä liukuhihnalta virkamiesten valmistelun mukaisesti.

Virkamiehet Espoossa valmistelevat jo täyttä päätä palveluita koko Länsi-Uudellemaalle. Miten valmistelussa kuullaan 9 muun Länsi-Uudenmaan kunnan ominaispiirteet tai miten osallistetaan vammaiset heitä koskevaan päätöksen tekoon? Uuden aluevaltuuston tulee aivan ensimmäiseksi sitoutua kuulemaan vammais- ja potilasjärjestöjä, koska heillä on laaja-alainen tieto jäsenistönsä tarpeista. Kokemusasiantuntijoilla ja vammaisneuvostoilla tulee olla tärkeä neuvoa-antava rooli.

Meillä uusilla valtuutetuilla pitää olla ennestään ymmärrys arjen haasteista ja minä tulen perehtymään virkamiesten valmistelemiin päätösesityksiin perin pohjin ja uskallan myös ehdottaa niihin korjauksia.

Kaisa Penttilä, 183 Kokoomus

Moninainen vammainen!

Olen terve, sokea, perheen äiti, työssäkäyvä, urheilija, yrittäjä ja Kokoomuksen aluevaaliehdokas numerolla 183.

Vammaisen vastakohta ei ole sairas, vaan vammaton. Harva meistä on syntymästään asti vammainen tai kuuluu kehitysvammaisten ryhmään. Useimmat vammautuvat aikuisiällä joko sairauden tai onnettomuuden vuoksi.

Tiesitkö, että vastanäkövammautuneen keski-ikä on 83 vuotta?

Vammautuminen ei katso ikää tai sukupuolta, ei riipu ammatista, koulutuksesta eikä etnisestä taustasta. Espoolaisista vammaisia ja pitkäaikaissairaita on n. 15 %, joten olemme moninainen ja suurin vähemmistö.

Vuoden 2023 alusta asioistamme päättävät tulevat aluevaltuutetut.

Vammaisten palvelut tulee suunnitella yksilöllisesti. Yhdenvertaisuus periaate ei tarkoita, että kaikille vammaisille tarjotaan samanlaista palvelua. Se olisi sama, jos kenkäkaupassa olisi tarjolla vain yhdenlaista numeron 40 kenkää.

Tähän lakisääteiseen haasteeseen voidaan vastata vain osallistamalla vammaiset palveluiden suunnitteluun. Ei ole olemassa vammaisasioita itseisarvona. Kaikki hyvinvointialueen asiat kuuluvat myös vammaiselle, koska vammaiset ovat ujuttautuneet kaikkiin kansanryhmiin.

Vammaisneuvostolla tulee olla vankka asema ja osallistumisoikeus päätöksentekoon. Vammais- ja potilasjärjestöillä on paras osaaminen ja ymmärrys oman vammaryhmänsä erityistarpeista. Kuulemalla päätöksenteossa aidosti näitä tahoja, vältytään kalliilta ja pakollisilta kohtuullisilta mukautuksilta, johon vammaispalvelulaki velvoittaa.

Kuljetuspalvelut kuntoon, äänestä 183!

Numeroni on 183!

Aluevaalipäivä lähestyy, sehän on 23.1.2022.

Tänään olimme Leppävaaran kävelyraitilla leppoisassa pikkupakkasessa Kokoomuksen standilla jakamassa flyereitä. Pääsin mukaan muutamiin antoisiin keskusteluihin vammaisten ja vanhusten arjen asioiden hoitamisesta uudessa järjestelmässä. Nykyinen Espoon Kulkukeskus malli herättää kaikissa asiaan perehtyneissä vastustusta. Se on hyvä, koska emme halua Länsi-Uudellemaalle samaa järjestelmää, joka on jo nyt lähes vuoden osoittanut kykenemättömyytensä hoitaa sille annettua tehtävää. Kuljetuspalvelut eivät ole luksusta, vaan ne ovat vammaisen "linkki elämään" ja ilman sitä omatoiminen asioidenhoito estyy. Usein kuulen, miten kelan terveydenhoitoon liittyvät kyydit sekoitetaan vammaispalveluiden järjestämään lakisääteiseen kuljetuspalveluun. Kela hoitaa vain sairastapauksiin liittyvät matkat. Vammaispalvelun kyydit korvaavat, kun henkilö ei voi vammansa vuoksi käyttää julkisia, ei omaa autoa tai polkupyörää tai edes kävellä asioilleen. Vaatii todella paljon ennakointia, suunnittelua ja joustavuutta, jotta kaikki asiat pystyy hoitamaan kuussa 9 edestakaisella matkalla. Liikkumisen kannalta haavoittuvimmassa asemassa olevalle ei kukaan enää toivoisi kankeaa toimimatonta järjestelmää, kuten Espoon kulkukeskus on.

Mielipiteemme Länsiväylässä 15.12.2021/Kulkukeskus

Julkaistu Länsiväylässä 15.12.2021:Kulkukeskuksen epäkohdat korjattava heti, ei vasta vuonna 2023

Kuljetuspalveluissa on kyse kunnan lakisääteisestä velvollisuudesta järjestää liikkumista tukevaa palvelua niille, joilla ei ole vamman tai sairauden vuoksi muita liikkumisen mahdollisuuksia.

Palvelun avulla vaikeasti vammainen henkilö voi itsenäisesti hoitaa asiansa yhdeksällä edestakaisella matkalla kuukaudessa.

Espoo aloitti 2018 valmistelut yhteisestä Kulkukeskuksesta kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Suunnitelma ei vakuuttanut muita kuntia ja lopulta Espoo jäi yksin toteuttamaan Kulkukeskusta.

Toiminta alkoi helmikuussa 2021, ja hyvin nopeasti kävi ilmi, ettei järjestelmä pysty toteuttamaan tarkoitustaan. Koko tämän vuoden ovat asiakkaat kertoneet ongelmistaan: välityskeskus ei vastaa puheluihin, autoja ei saada, paikalle lähetetään vääränlainen auto, odotusaika on kohtuuttoman pitkä, kehitysvammainen, lapsi tai näkövammainen jätetään heitteille. Apuvälineitä ei osata käsitellä oikein.

Lista kriittisistä virheistä ja epäkohdista on loputtoman pitkä. Kuljetuspalvelusta täysin riippuvainen vammainen henkilö kokee turvattomuutta, ja palvelu on nyt muuttunut ahdistavaksi selviytymistaisteluksi.

Tämä ihmiskoe on jo todistanut kyvyttömyytensä tuottaa tätä lakisääteistä palvelua luotettavasti ja turvallisesti.

Tilanne kärjistyy vielä entisestään monista eri syistä: talvi, kylmyys, lisääntyvä taksien kysyntä ja Kelan kyytien siirtyminen Lähitaksille.

Seuraavilla toimenpiteillä tulee parantaa toimintaa nopeasti ja taloudellisesti:

Jos välityskeskus ei vastaa luvatussa 60 sekunnissa, tulee puhelun siirtyä ylivuotona toiselle välittäjälle, kuten Lähitaksille.

Välityskeskuksen algoritmin on ryhdyttävä hakemaan lähintä vapaata autoa eikä edullisinta autoa 20 kilometrin säteeltä.

Ne, joilla on toistuvasti suuria ongelmia palvelussa, tulee joko irrottaa palvelusta tai heidän tulee saada vakiotaksin käyttöoikeus. Vakiotaksi saa saman korvauksen kuin Kulkukeskuksen muutkin toimijat.

Jos välityskeskus ei vastaa tai auto ei saavu, on asiakkaan voitava periä takaisin itse maksamansa matka.

Jokaisella espoolaisella on oikeus turvalliseen ja ihmisarvoiseen kohteluun. Kulkukeskusta käyttävällä ei ole vaihtoehtoja liikkumiselleen, vaan hän on riippuvainen kuljetuspalvelusta.

Tämä surkea tilanne on korjattava välittömästi eikä vasta vuonna 2023.

Toimenpiteitä on tehtävä ennen kuin läheltä piti tilanteet muuttuvat peruuttamattomiksi henkeä tai terveyttä uhkaaviksi vahingoiksi.

Pekka Riihimäki (kok.)sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 2017-2021aluevaaliehdokas

Kaisa Penttilä (kok.)aluevaaliehdokas

Kulkukeskuksen asiakkaiden henkilötietoihin kohdistunut tietotur valoukkaus

Tämä on todella järkyttävää huolimattomuutta. Tämän lisäksiei ole tutkittu Kuken oikeutta seurata vammaista ja hänen matkustamistaan. Rikollistakaan ei saa seurata siten, kuten Kulkukeskus seuraa vammaista. Olin itse kuulemassa, kun välityskeskus kertoi minun sijaintitietoa puhelimessa. Tätä on perusteltu sillä, että vain autoa seurataan, vaikka kyyti yksiselitteisesti yksilöityy minunkulkemiseeni. Onpa vammaiselta jopa kysytty matkan tarkoitusta tai epäilty osoitteeseen menon tarkoitusta.

Lakisääteinen palvelu tulee järjestää oikein ja yksilöä j alakeja kunnioittaen. Oikein järjestetty toiminta ei tule kalliimmaksi, vaan voimme jopa säästää, kun tehdään tämä yhdessä järkevästi!

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/kulkukeskuksen-asiakkaiden-henkilotietoihin-kohdistunut-tietoturvaloukkaus

Kulkukeskuksen asiakkaiden henkilötietoihin kohdistunut tietoturvaloukkaus

Julkaistu: 13.12.2021 9.59Päivitetty: 13.12.2021 10.52

Espoon kaupungin vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluja järjestävän Kulkukeskuksen asiakasrekisterissä on havaittu tietoturvaloukkaus, joka kohdistui asiakkaiden henkilötietoihin. Loukkauksen on havainnut Espoon kaupungin kuljetuspalveluntuottaja FCG Smart Transportation Oy tietoturvatarkistuksen yhteydessä 22.11.2021. Loukkaus on koskenut 89 asiakasta, joille on ilmoitettu asiasta.

Tietoturvaloukkaus on tapahtunut 4.7.−24.10.2021 yhteensä kahdeksana päivänä, kun FCG Smart Transportation Oy:n entinen työntekijä on kirjautunut Kulkukeskuksen järjestelmään työsuhteensa päättymisen jälkeen. Tämä on ollut mahdollista, koska FCG Smart Transportation Oy ei ollut sulkenut henkilön käyttäjätunnuksia. Asiakkaiden tietoja ei ole haettu systemaattisesti, vaan henkilö on tehnyt muutamia satunnaisia hakuja ja avannut joitakin matkatilauksia ja asiakasprofiileja.

Henkilöllä on ollut mahdollisuus nähdä asiakkaiden kuljetuksia varten perustettujen profiilien tietoja kuten nimi- ja osoitetietoja, henkilötunnuksia sekä kuljetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Poliisi tutkii asiaa, FCG:ltä vaadittu selvitystä

FCG Smart Transportation Oy on keskustellut alustavasti tietoja hakeneen henkilön kanssa. Henkilö on kertonut, että ainoastaan hän itse on käyttänyt tunnuksia. Syynä järjestelmään kirjautumiseen on henkilön mukaan ollut uteliaisuus.

Sen jälkeen, kun tietoturvaloukkaus havaittiin, FCG Smart Transportation Oy sulki välittömästi entisen työntekijänsä tunnukset sekä tarkisti kaikki muutkin järjestelmässä voimassa olevat tunnukset. Vastaavia muita tapahtumia tai avoimia tunnuksia ei ole löytynyt.

Espoon kaupunki on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Jos tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunut asiakas haluaa, voi hän tehdä myös oman rikosilmoituksen.

"Suhtaudumme vakavasti tietoturvaloukkauksiin, jotka koskevat kaupungin palveluja. Tästä tapauksesta tekee erityisen vakavan se, että tietoturvaloukkaus kohdistuu asiakkaidemme henkilötietoihin. Olemme saattaneet asian poliisin tutkittavaksi, mutta lisäksi edellytämme FCG Smart Transportation Oy:ltä selvitystä siitä, miksi tunnukset ovat jääneet sulkematta ja kuinka yritys takaa, ettei vastaavaa enää tapahdu”, kertoo vammaispalvelujen päällikkö Anu Autio.

Lisätietoja

• Anu Autio, vammaispalvelujen päällikkö, Espoon kaupunki

puh. 043 825 9890, anu.autio@espoo.fi

• Kari Sirviö, logistiikkajohtaja, Espoon kaupunki

puh. 050 581 0906, kari.sirvio@espoo.fi

Kulkukeskus

Vammaisten kuljetukset on saatava kuntoon Espoossa ja tulevaisuudessa myös Länsi-Uusimaalla!

Olen kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä. Kuljetuspalvelu on vammaisen "linkki elämään" jasen on toimittava! Tämä ei saa periytyä Länsi-Uudellemaalle. Hs tänään 7.12.2021. |Lukijan mielipide

Vammaisten kuljetukset on saatava kuntoon

Lupaukset sujuvasta palvelusta eivät ole toteutuneet.

LÄNSI-UUDENMAAN kulkukeskuksen myötä luvattiin ”sujuvaa ja turvallista kuljetuspalvelua vanhuksille ja vammaisille, vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä”. Korjauksia tehtäisiin sitä mukaa kun niitä ilmenee. Lupaukset eivät ole toteutuneet.

Kulkukeskus aloitti toimintansa Espoossa 2.2.2021. Vakavia ongelmia on muun muassa puhelujen pitkissä vastausajoissa, vastaamatta jättämisissä ja taksien saatavuudessa – erityisesti tarpeita vastaavan auton saatavuudessa. Käyttäjien valitukset ovat kaikuneet kuuroille korville. Vammaisneuvoston vaatimuksistakaan ei ole välitetty.

Vammaisneuvoston viimeisimmässä kannanotossa kerrotaan, että korjauslupauksia Kulkukeskuksen ongelmiin on saatu kuukaudesta toiseen. Korjaukset eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, ja ongelmat ovat vain kasvaneet. Poliitikkojakaan ei ole kuunneltu.

Yli puolet Espoon valtuustosta vaati Karin Cederlöfin valtuustoaloitteessa kuljetuspalvelujen korjaamista. Viranhaltijat antoivat vastauksessaan tapansa mukaan todellisuutta kauniimman kuvan. Sen seurauksena hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle asian merkitsemistä loppuun käsitellyksi. Ei siis konkreettisia toimenpiteitä. Tämä ei tiedä hyvää muille Länsi-Uudenmaan vammaisille ja vanhuksille. He saanevat soten myötä Espoo-vetoisen kuljetuspalvelun.

Jääkö asia tähän? Jos ongelmien sallitaan jatkua, mitä teemme poliitikoilla, jotka antavat valtansa viranhaltijoille?

Mia Lohman

kuljetuspalvelukäyttäjän omainen, Vihti