Mielipiteemme Länsiväylässä 15.12.2021/Kulkukeskus

Julkaistu Länsiväylässä 15.12.2021:Kulkukeskuksen epäkohdat korjattava heti, ei vasta vuonna 2023

Kuljetuspalveluissa on kyse kunnan lakisääteisestä velvollisuudesta järjestää liikkumista tukevaa palvelua niille, joilla ei ole vamman tai sairauden vuoksi muita liikkumisen mahdollisuuksia.

Palvelun avulla vaikeasti vammainen henkilö voi itsenäisesti hoitaa asiansa yhdeksällä edestakaisella matkalla kuukaudessa.

Espoo aloitti 2018 valmistelut yhteisestä Kulkukeskuksesta kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Suunnitelma ei vakuuttanut muita kuntia ja lopulta Espoo jäi yksin toteuttamaan Kulkukeskusta.

Toiminta alkoi helmikuussa 2021, ja hyvin nopeasti kävi ilmi, ettei järjestelmä pysty toteuttamaan tarkoitustaan. Koko tämän vuoden ovat asiakkaat kertoneet ongelmistaan: välityskeskus ei vastaa puheluihin, autoja ei saada, paikalle lähetetään vääränlainen auto, odotusaika on kohtuuttoman pitkä, kehitysvammainen, lapsi tai näkövammainen jätetään heitteille. Apuvälineitä ei osata käsitellä oikein.

Lista kriittisistä virheistä ja epäkohdista on loputtoman pitkä. Kuljetuspalvelusta täysin riippuvainen vammainen henkilö kokee turvattomuutta, ja palvelu on nyt muuttunut ahdistavaksi selviytymistaisteluksi.

Tämä ihmiskoe on jo todistanut kyvyttömyytensä tuottaa tätä lakisääteistä palvelua luotettavasti ja turvallisesti.

Tilanne kärjistyy vielä entisestään monista eri syistä: talvi, kylmyys, lisääntyvä taksien kysyntä ja Kelan kyytien siirtyminen Lähitaksille.

Seuraavilla toimenpiteillä tulee parantaa toimintaa nopeasti ja taloudellisesti:

Jos välityskeskus ei vastaa luvatussa 60 sekunnissa, tulee puhelun siirtyä ylivuotona toiselle välittäjälle, kuten Lähitaksille.

Välityskeskuksen algoritmin on ryhdyttävä hakemaan lähintä vapaata autoa eikä edullisinta autoa 20 kilometrin säteeltä.

Ne, joilla on toistuvasti suuria ongelmia palvelussa, tulee joko irrottaa palvelusta tai heidän tulee saada vakiotaksin käyttöoikeus. Vakiotaksi saa saman korvauksen kuin Kulkukeskuksen muutkin toimijat.

Jos välityskeskus ei vastaa tai auto ei saavu, on asiakkaan voitava periä takaisin itse maksamansa matka.

Jokaisella espoolaisella on oikeus turvalliseen ja ihmisarvoiseen kohteluun. Kulkukeskusta käyttävällä ei ole vaihtoehtoja liikkumiselleen, vaan hän on riippuvainen kuljetuspalvelusta.

Tämä surkea tilanne on korjattava välittömästi eikä vasta vuonna 2023.

Toimenpiteitä on tehtävä ennen kuin läheltä piti tilanteet muuttuvat peruuttamattomiksi henkeä tai terveyttä uhkaaviksi vahingoiksi.

Pekka Riihimäki (kok.)sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 2017-2021aluevaaliehdokas

Kaisa Penttilä (kok.)aluevaaliehdokas