mielipide digiloikasta terveyspalveluissa

Vaalikone kysymys

"Digi- ja etävastaanotoilla voidaan korvata terveys- ja sosiaalihuollon lähipalveluja"

Olen täysin samaa mieltä ja myös samaa mieltä siitä, että henkilön pitää itse voida valita itselleen sopiva tapa. Jotta voimme säästää käyttämällä etävastaanottoja, on sovellusten oltava saavutettavia kaikille digi-readyille kuntalaisille. Olen sokea it-ammattilainen ja käytän aina etävastaaanottoa, kun se on vaivaan sopiva. Riittävä kuntoutus ja apuvälineet yhdessä saavutettavan ja esteettömän suunnittelun avulla mahdollistaa myös minulle yhdenvertaisen valinnan vapauden. Kaikilla vammaisilla tai vastavammautuneilla ei kuitenkaan ole kykyä tai voimavaroja päästä itsenäiseen it:n hallintaan, joten henkilökohtaisia kohtaamisia on oltava saatavissa. Myös kotivastaanottoja on kehitettävä. Meidän tulevien päättäjien pitäisi myös miettiä, kuinka luodaan etäyhteyksin digitaalisia verkostoja turvaamaan kotona olevia yksinäisiä ja sairaita kuntalaisia. Myös vertaistukiverkostot ovat avuksi tässä. Tietotekniset puhuvat avustajat madaltavat ei-digi-readyiden loikkaa!

On kuitenkin tilanteita, joissa tarvitsen henkilökunnan apua, kuten labra jonoissa, terveysasemilla ilmoittautumisissa ja huoneen löytämisessä. Työtehtäviä tulee myös järkeistää, jotta sairaanhoitaja voi tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Asiakkaan opastaminen tai auttaminen ilmoittautumisrutiineissa ei edellytä sairaanhoidollista pätevyyttä.