Kokemusasiantuntijoita tarvitaan nyt!

Olen Kaisa Penttilä ja ehdolla aluevaaleissa Länsi-Uudellamaalla Kokoomuksen listalla. Numeroni on 183.

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 12.1 ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 23.1. Muista äänestää!

Olen espoolainen perheellinen retiniitikko ja työskentelen Näkövammaisten liitossa it-asiantuntijana. Minulle on näkövammaisuuden haasteet tuttuja, koska olen sokeutunut kokonaan 35-vuoden kuluessa. Olen ehdolla, koska meille näkövammaisille tärkeät palvelut siirtyvät tulevalle hyvinvointialueelle. Mielestäni kokemusasiantuntijoita tarvitaan nyt kun luodaan uutta järjestelmää. Kolme vuotta Espoon vammaisneuvostossa on laajentanut ymmärrystäni esteettömyydestä, saavutettavuudesta sekä palveluiden suunnittelusta. Tulevassa hyvinvointialueen päätöksenteossa on kyseessä terveyteen, turvallisuuteen ja sosiaali-asioihin liittyvät tärkeät aivan uudenlaiset järjestelyt. Päättäjiksi tarvitaan nyt meitä, jotka todella tunnemme vammaisten arjen haasteet, koska nyt tehdään päätöksiä virkamiesten suunnitelmien pohjalta lyhyellä valmisteluajalla. Toimintaa tulee järjestää käyttäen resursseja oikein ja siten taataan kaikille tarvittavat palvelut. Terveydenhuollon on toimittava, ihmisten on päästävä tarvitsemaansa hoitoon joustavasti. Palveluseteleitä käyttämällä voidaan toteuttaa valinnan vapautta, kun setelin arvo on riittävällä tasolla. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea tukevat palvelut tulee toteuttaa yhteistyössä käyttäjien kanssa ja järjestöjen tietämys tulee huomioida suunnittelussa, jotta kalliilta mukautuksilta jälkikäteen vältyttäisiin. Toimiva vammaisten kuljetuspalvelu pitää saada turvalliseksi ja toimivaksi, jotta itsenäinen asioiden hoito ja liikkuminen on mahdollista. Toimiva kuljetuspalvelu säästää muista tukipalveluista. Kannatan moni tuottaja mallia, jolloin Länsi-Uudellamaalla olisi valittavissa vähintään kaksi tuottajatahoa kuljetuspalveluille. Kannatan myös vakiotaksin käyttöoikeutta niille, joille kuljettajan vaihtuminen aiheuttaa hankaluutta.
Mielestäni hoitohenkilökunnan jaksamista tulee tukea työtehtäviä

järjestelemällä järkevästi ja tiimejä hyödyntäen.
Digitaaliset palvelut säästävät resursseja kaikilta ja niiden käytettävyyttä sekä saavutettavuutta tulee kehittää. Oikeanlaisella toteutuksella monet meistä näkövammaisista hyötyvät digitaalisista etäpalveluista. Ne eivät sovellu kuitenkaan jokaiselle, siksi rinnalla tulee säilyttää sekä puhelinpalvelut että henkilökohtaiset tapaamiset.

Palveluita vaalivin terveisin Kaisa Penttilä, 183, Länsi-Uusimaa