Järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden ääni mukaan palveluiden suunnitteluun.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiat siirtyvät tulevien hyvinvointialueen valtuutettujen päätännän alle ja valmistelulla on kiire. Kun uudet valtuutetut aloittavat maaliskuussa 2022, tehdään päätöksiä liukuhihnalta virkamiesten valmistelun mukaisesti.

Virkamiehet Espoossa valmistelevat jo täyttä päätä palveluita koko Länsi-Uudellemaalle. Miten valmistelussa kuullaan 9 muun Länsi-Uudenmaan kunnan ominaispiirteet tai miten osallistetaan vammaiset heitä koskevaan päätöksen tekoon? Uuden aluevaltuuston tulee aivan ensimmäiseksi sitoutua kuulemaan vammais- ja potilasjärjestöjä, koska heillä on laaja-alainen tieto jäsenistönsä tarpeista. Kokemusasiantuntijoilla ja vammaisneuvostoilla tulee olla tärkeä neuvoa-antava rooli.

Meillä uusilla valtuutetuilla pitää olla ennestään ymmärrys arjen haasteista ja minä tulen perehtymään virkamiesten valmistelemiin päätösesityksiin perin pohjin ja uskallan myös ehdottaa niihin korjauksia.

Kaisa Penttilä, 183 Kokoomus